bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier, wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te leveren.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn

 1. Wanneer een formulier door Novaform is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier 
 3. Alleen wanneer er een woning voor je beschikbaar is, neemt de makelaar contact met je op.  

Invullen formulier

 1. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere woningen, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven; alleen formulieren die via de website verstuurd zijn, worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 6. Onvolledig ingevulde formulieren en/of stellen die zich dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing.

De toewijzing
Direct na de sluitingsdatum worden de eerste woningen toegewezen met als doel: zoveel mogelijk mensen blij maken met de woning van hun eerste keuze. Deze willekeurige toewijzing gaat door middel van een geautomatiseerd systeem.
Indien je een woning toegewezen hebt gekregen, neemt de makelaar binnen 3 dagen contact met je op.
Heb je in eerste instantie geen woning toegewezen gekregen, dan ontvang je binnen 1 week een e-mail. De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, blijven reservekandidaat. Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer woningen beschikbaar komen, worden deze woningen via het computersysteem, toegewezen aan de reservekandidaten.
Er wordt vooraf geen vaste positie op een reservelijst bepaald. Per vrijgekomen woning wordt er steeds opnieuw door het systeem een reservekandidaat toegewezen. Bij toewijzing zal de makelaar direct contact opnemen. 

Stappenplan na toewijzing

Afspraak plannen

 1. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen ontvangen bericht van de makelaar voor het inplannen van een afspraak. 
 2. Deze kandidaten ontvangen aanvullende documenten met meer detailinformatie zoals tekeningen, een technische omschrijving, informatie over meer-/en minderwerk etc.

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Na de toewijzing heb je een verkoop- en informatie gesprek bij de makelaar. Dit gesprek vindt binnen enkele dagen na de toewijzing plaats.
 2. In dit gesprek is alle ruimte voor vragen en toelichting.
 3. We gaan ervan uit dat je de verkoopstukken vooraf hebt doorgenomen en we zodoende concreet met je vragen aan de slag kunnen tijdens dit gesprek. 

Beslissingstermijn 

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop van je woning.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koop-/aannemingsovereenkomst op.
 3. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak. 

 De koop-/aannemingsovereenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder garantie van Woningborg.
 2. Meer informatie over deze garantie is te vinden op de website www.woningborggroep.nl. 
 3. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve kandidaat.
 4. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen, behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reserve kandidaten.

 Financieel advies

 1. Wij rekenen erop dat je, voordat jij je inschrijft, al voldoende informatie inwint op het gebied van financiële mogelijkheden. Er is ook een mogelijkheid om via de makelaar een hypotheekgesprek in te plannen.

 Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. Novaform vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.

Update

100% verkocht

Alle appartementen zijn verkocht. Deze website gaat niet over de huurappartementen. Klik op onderstaande link om naar de website hurenindebankier.nl te gaan.

Klik hier